logo-mol-liga

Zmluvy a dotácie


Mesto Prešov podporilo v roku 2018 Školský športový klub pri Strednej lesníckej škole jednorázovo sumou 21.631,- EUR (na základe VZN - šport).

Prešovský samosprávny kraj podporil v roku 2018 Školský športový klub pri Strednej lesníckej škole jednorázovo sumou 5.000,-EUR

(na základe refundácie nákladov v rámci VZN PSK č.57/2017 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov PSK).

 


PARTNERI