logo-szh

Kontakt


Školský športový klub pri Strednej lesníckej škole v Prešove

Kollárova 10, 080 01 Prešov

IČO:  37879529                

DIČ:  2021715718

Číslo účtu - IBAN:   SK34 1100 0000 0026 2672 9628

Adresa haly:   Baštova 32, Prešov

web: sskpresov.sk             e-mail:  sskpresov@gmail.com

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Prezident klubu:  Peter Šutran - +421 915 935 237

Manažér klubu:  Miloslav Goboňa - +421 915 999 422

Tréner žien:  Peter Tumidalský - +421 903 638 694 

Tréner starších dorasteniek:  Peter Tumidalský - +421 903 638 694

Tréner mladších dorasteniek:  Rudolf Hudák - +421 907 144 057

Tréner starších žiačok:  Viktória Vencuriková - +421 949 420 900      

Tréner mladších žiačok:  Miroslava Kundratová - +421 915 966 011

Tréner prípravky:  Milan Škopár - +421 904 125 215

PARTNERI