logo-mol-liga

Kontakt


Školský športový klub pri Strednej lesníckej škole v Prešove

Kollárova 10, 080 01 Prešov

IČO:  37879529                

DIČ:  2021715718

Číslo účtu - IBAN:   SK34 1100 0000 0026 2672 9628

Adresa haly:   Baštova 32, Prešov

web: sskpresov.sk             e-mail:  sskpresov@gmail.com

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Prezident klubu:  Peter Šutran - 0915 935 237

Manažér klubu:  Miloslav Goboňa - 0915 999 422

Tréner žien:  Maroš Vikartovský - 0907 229 254

Tréner starších dorasteniek:  Maroš Vikartovský - 0907 229 254

Tréner mladších dorasteniek:  Adam Dvorščák - 0904 546 101

Tréner starších žiačok:  Miroslava Kundratová - 0915 966 011     

Tréner mladších žiačok:  Barbora Kundratová - 0907 533 522

Tréner prípravky:  Viktória Vencuriková - 0949 420 900

PARTNERI