logo-szh

Dotácie, zmluvy a sponzorské


 

Prešovský samosprávny kraj podporil v roku 2023 ŠŠK SLŠ Prešov jednorázovo sumou 4.000,- EUR (na základe refundácie nákladov v rámci

VZN PSK č.98/2023 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov PSK a na základe Uznesenia Zastupiteľstva PSK č.36/2023).

Mesto Prešov podporilo v roku 2023 ŠŠK SLŠ v Prešove jednorázovo sumou 18.901,- EUR (na základe VZN - šport).

Mesto Prešov podporilo v roku 2022 ŠŠK SLŠ v Prešove jednorázovo sumou 22.029,- EUR (na základe VZN - šport).

Prešovský samosprávny kraj podporil v roku 2022 ŠŠK SLŠ Prešov jednorázovo sumou 5.000,- EUR

(na základe refundácie nákladov v rámci VZN PSK č.78/2019 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov PSK a VZN č.92/2021).

Mesto Prešov podporilo v roku 2021 na zabezpečenie športovej činnosti ŠŠK SLŠ v Prešove jednorázovo sumou 20.000,- EUR (na základe VZN 5/2016).

Mesto Prešov podporilo v roku 2021 ŠŠK SLŠ v Prešove jednorázovo sumou 18.516,- EUR (na základe VZN - šport).

Prešovský samosprávny kraj podporil v roku 2019 ŠŠK SLŠ v Prešove jednorázovo sumou 2.000,- EUR 

(na základe refundácie nákladov v rámci VZN PSK č.78/2019 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov PSK).

https://www.sskpresov.sk/upload/files/pouitiesponzorsk102022.pdf

https://www.sskpresov.sk/upload/files/zmluvamgng2022.pdf

https://www.sskpresov.sk/upload/files/vvszmluva.pdf

https://www.sskpresov.sk/upload/files/pouitiesponzorsk122019.pdf

https://www.sskpresov.sk/upload/files/1pouitiesponzorsk012020.pdf

https://www.sskpresov.sk/upload/files/1pouitiesponzorsk022020.pdf

https://www.sskpresov.sk/upload/files/pouitiesponzorsk032020.pdf

https://www.sskpresov.sk/upload/files/zmluvamgng.pdf

https://www.sskpresov.sk/upload/files/vvszmluva2020.pdf

https://www.sskpresov.sk/upload/files/pouitiesponzorsk092020.pdf

https://www.sskpresov.sk/upload/files/pouitiesponzorsk102020.pdf

https://www.sskpresov.sk/upload/files/pouitiesponzorsk112020.pdf

https://www.sskpresov.sk/upload/files/pouitiesponzorsk122020.pdf

 

PARTNERI