logo-mol-liga

Dotácie, zmluvy a sponzorské


Mesto Prešov podporilo v roku 2019 Školský športový klub pri Strednej lesníckej škole jednorázovo sumou 22.629,- EUR (na základe VZN - šport).

Prešovský samosprávny kraj podporil v roku 2019 Školský športový klub pri Strednej lesníckej škole jednorázovo sumou 2.000,-EUR

(na základe refundácie nákladov v rámci VZN PSK č.57/2017 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov PSK).

https://www.sskpresov.sk/upload/files/vvszmluva.pdf

https://www.sskpresov.sk/upload/files/pouitiesponzorsk122019.pdf

https://www.sskpresov.sk/upload/files/pouitiesponzorsk012020.pdf


PARTNERI