logo-szh

Dotácie, zmluvy a sponzorské


Mesto Prešov podporilo v roku 2021 Školský športový klub pri Strednej lesníckej škole jednorázovo sumou 18.516,- EUR (na základe VZN - šport).

Prešovský samosprávny kraj podporil v roku 2019 Školský športový klub pri Strednej lesníckej škole jednorázovo sumou 2.000,-EUR

(na základe refundácie nákladov v rámci VZN PSK č.78/2019 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov PSK).

https://www.sskpresov.sk/upload/files/vvszmluva.pdf

https://www.sskpresov.sk/upload/files/pouitiesponzorsk122019.pdf

https://www.sskpresov.sk/upload/files/1pouitiesponzorsk012020.pdf

https://www.sskpresov.sk/upload/files/1pouitiesponzorsk022020.pdf

https://www.sskpresov.sk/upload/files/pouitiesponzorsk032020.pdf

https://www.sskpresov.sk/upload/files/zmluvamgng.pdf

https://www.sskpresov.sk/upload/files/vvszmluva2020.pdf

https://www.sskpresov.sk/upload/files/pouitiesponzorsk092020.pdf

https://www.sskpresov.sk/upload/files/pouitiesponzorsk102020.pdf

https://www.sskpresov.sk/upload/files/pouitiesponzorsk112020.pdf

https://www.sskpresov.sk/upload/files/pouitiesponzorsk122020.pdf

 

PARTNERI